Hạn của dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều khoản và điều kiện chung để sử dụng các dịch vụ có sẵn thông qua trang web Sportsprediction và ứng dụng di động, có sẵn trên Apple App Store và Google Play được cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2017

1. Chấp nhận các điều khoản

Cảm ơn bạn đã sử dụng Sportsprediction. Các điều khoản và điều kiện chung này (các điều khoản của người Hồi giáo) nhằm mục đích giúp bạn biết về các quyền và trách nhiệm pháp lý của mình đối với việc bạn truy cập và sử dụng trang web Sportsprediction tại http://www.sportsprediction.asia/ . Trang web hoặc ứng dụng di động.

Vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động, bạn đồng ý với các Điều khoản này và kết thúc hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với Cơ quan Tiếp thị Nick Metrics SDN BHD, một công ty được thành lập và tồn tại theo luật pháp của Malaysia. Không truy cập hoặc sử dụng trang web và/hoặc ứng dụng di động nếu bạn không muốn hoặc không thể bị ràng buộc bởi các điều khoản.
Bạn có thể chấp nhận các điều khoản bằng cách:

 • Nhấp vào để chấp nhận hoặc đồng ý với các điều khoản, nơi nó được cung cấp cho bạn trong giao diện người dùng của trang web hoặc ứng dụng di động; hoặc

 • Thực sự sử dụng các dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng Sportsprediction sẽ coi việc bạn sử dụng các dịch vụ như một sự chấp nhận của các điều khoản.

2. Định nghĩa

Cơ quan tiếp thị Nick Metrics SDN BHD là một công ty thương mại, cung cấp các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web và ứng dụng di động.

chúng tôi

"Chúng tôi" hoặc "chúng tôi" đề cập đến cơ quan tiếp thị Nick Metrics SDN BHD. Sportsprediction là một nền tảng Internet dựa trên web và di động, thuộc sở hữu của Cơ quan Tiếp thị Nick Metrics SDN BHD, một công ty được thành lập và tồn tại theo luật của Malaysia, được đăng ký theo 201601027056 (1197995 - k), có chỗ ngồi và văn phòng đăng ký tại Tower A cấp 1-05 Suite Avenue Avenue 3 Bangsar South số 7 Jalan Kerinchi 59200 Kuala Lumpur Malaysia Ứng dụng, là chủ đề của các Điều khoản dịch vụ này.

Người sử dụng

"Người dùng" hoặc "bạn" hoặc "của bạn" đề cập đến bạn, với tư cách là người dùng dịch vụ. Người dùng là người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho mục đích chia sẻ, hiển thị, lưu trữ, xuất bản, giao dịch, tải lên thông tin hoặc các mẹo thể thao hoặc xem và mua các mẹo thể thao và bao gồm những người khác tham gia sử dụng dịch vụ, bao gồm cả điều mà không giới hạn Một người dùng, một người dùng là một người đàn ông, một người khác, người dùng, hay người dùng có quyền truy cập vào một mẹo nhất định, bất kể đó là một mẹo miễn phí, hay không, hay là người dùng. Mỗi người dùng có thể mua các dự đoán và mẹo của từng tipster trực tiếp, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi để bán.

Dịch vụ

"Dịch vụ" bao gồm bất kỳ và tất cả các dịch vụ, mà cơ quan tiếp thị Nick Metrics SDN BHD có thể cung cấp cho người dùng, thông qua trang web và ứng dụng di động.

Tipster

Tip Tipster có nghĩa là bất kỳ người dùng nào, người cung cấp hoặc cung cấp các mẹo, như để đặt cược hoặc đầu cơ thông qua trang web Sportsprediction và/hoặc ứng dụng di động. Bất kỳ ai muốn bán dự đoán của họ trên trang web Sportsprediction và ứng dụng di động đều có thể áp dụng để trở thành một người điều khiển.

Tài khoản người dùng

"Tài khoản người dùng" là một phần riêng biệt của trang web và ứng dụng di động, chứa thông tin người dùng theo yêu cầu của Sportsprediction trong quá trình đăng ký. Tài khoản người dùng được người dùng truy cập thông qua việc nhập email và mật khẩu.

Nội dung

"Nội dung" sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn) các mẹo, hình ảnh, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu vị trí, 'địa điểm gần đó' và tất cả các hình thức thông tin hoặc dữ liệu khác.

Nội dung của bạn

"Nội dung của bạn" hoặc "Nội dung người dùng" là nội dung, do bạn gửi, với tư cách là người dùng của trang web và ứng dụng di động. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn ở những gì bạn tải lên, chia sẻ hoặc truyền đến, thông qua hoặc liên quan đến các dịch vụ, chẳng hạn như mẹo, lượt thích, xếp hạng, đánh giá, hình ảnh, hình ảnh, thông tin tin nhắn, thông tin tài khoản người dùng và bất kỳ tài liệu nào khác Bạn hiển thị công khai hoặc được hiển thị trong hồ sơ tài khoản người dùng của bạn.

Nội dung thể thao

"Sportspredictiction" có nghĩa là nội dung mà Sportsprediction tạo và cung cấp liên quan đến các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: giao diện trực quan, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, xếp hạng tổng hợp, báo cáo và các bài viết khác liên quan đến sử dụng Dữ liệu liên quan đến các hoạt động được liên kết với tài khoản người dùng của bạn và tất cả các yếu tố và thành phần khác của dịch vụ không bao gồm nội dung của bạn và nội dung bên thứ ba của bạn. "Nội dung của bên thứ ba" có nghĩa là nội dung đến từ các bên khác ngoài Sportsprediction hoặc người dùng của nó và có sẵn trong hoặc thông qua các dịch vụ.

3. Sử dụng các dịch vụ

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi trở lên và hoàn toàn có thể và có thẩm quyền để hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, nghĩa vụ, lời khẳng định, đại diện và bảo hành được nêu trong các Điều khoản đó.

Tuân thủ luật pháp

Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định cá cược và tiền boa ở quốc gia bạn sống khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ chỉ tuân thủ các Điều khoản này và luật áp dụng của quốc gia bạn và theo cách không vi phạm các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trang web và ứng dụng di động sẵn có

Trang web và ứng dụng di động có thể được sửa đổi, cập nhật, bị gián đoạn, bị đình chỉ hoặc ngừng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.

Tài khoản người dùng

Bạn phải tạo một tài khoản người dùng và cung cấp thông tin nhất định về bản thân để sử dụng (một số) các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web và ứng dụng di động. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản người dùng. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tài khoản người dùng của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản người dùng của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ hoặc không có lý do.
Tài khoản người dùng của bạn chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Khi tạo nó, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân để củng cố uy tín của bạn như một người đóng góp cho trang web và ứng dụng di động. Bạn không được mạo danh người khác, tạo hoặc sử dụng tài khoản người dùng cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn hoặc tạo nhiều tài khoản. Nếu bạn đang sử dụng bút danh, xin lưu ý rằng một số người vẫn có thể xác định bạn nếu, ví dụ, bạn bao gồm việc xác định thông tin trong các đánh giá của bạn, tên người dùng của bạn, sử dụng cùng một thông tin tài khoản trên các trang web khác hoặc cho phép các trang web khác Chia sẻ thông tin về bạn với Sportsprediction. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Truyền thông từ Sportsprediction

Bằng cách tạo tài khoản người dùng, bạn đồng ý nhận được một số thông tin liên lạc nhất định liên quan đến trang web và ứng dụng di động.

4. Thay đổi các điều khoản

Thỉnh thoảng, Sportsprediction có thể sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản này, hoàn toàn theo quyết định của mình. Thỉnh thoảng bạn phải chịu trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này và đảm bảo tuân thủ liên tục với các Điều khoản này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi hoặc thay đổi trong các điều khoản sẽ được coi là sự chấp nhận rõ ràng của bạn đối với các Điều khoản sửa đổi/thay đổi đó và một sự đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thay đổi/sửa đổi đó.

5. Dịch thuật các thuật ngữ

Sportsprediction có thể cung cấp một bản dịch phiên bản tiếng Anh của các thuật ngữ sang các ngôn ngữ khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ bản dịch thuật ngữ nào sang các ngôn ngữ khác chỉ là để bạn thuận tiện và phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối các điều khoản trong mối quan hệ của bạn với Sportsprediction. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa phiên bản tiếng Anh của các thuật ngữ và các phiên bản được dịch của nó, phiên bản tiếng Anh của các thuật ngữ sẽ chiếm ưu thế.

6. Nội dung

Trách nhiệm cho nội dung của bạn

Bạn chịu trách nhiệm cho nội dung bạn xuất bản. Bạn cho rằng tất cả các rủi ro liên quan đến nội dung bạn xuất bản, đặc biệt là các mẹo của bạn, bao gồm cả sự phụ thuộc của bất kỳ ai vào chất lượng, độ chính xác hoặc độ tin cậy của họ, tiết lộ hoặc trung thực thông tin. Bạn đại diện cho rằng bạn có thẩm quyền xuất bản nội dung. Bạn có thể không ngụ ý rằng nội dung được xuất bản theo bất kỳ cách nào được thúc đẩy, tài trợ hoặc chứng thực bởi Sportsprediction. Bạn có thể khiến bản thân phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu, ví dụ, nội dung bạn xuất bản có chứa tài liệu có chủ ý sai lệch; vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác; Chứa các tài liệu là bất hợp pháp, bao gồm phát ngôn thù hận hoặc khiêu dâm; làm hại trẻ vị thành niên; hoặc vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định pháp lý nào khác.

Những lời khuyên được đăng bởi Tipsters không phản ánh ý kiến ​​hoặc dự báo của Sportsprediction.

Quyền sử dụng nội dung của bạn.

Bằng cách gửi nội dung của bạn, bạn sẽ không thể hủy bỏ cho chúng tôi quyền sử dụng nội dung vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, không độc quyền, không có bản quyền để sử dụng nội dung được công bố. Bằng cách sử dụng, chúng tôi có nghĩa là sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối, sửa đổi, dịch, định dạng lại, kết hợp vào quảng cáo và các tác phẩm khác, quảng bá, tạo các tác phẩm phái sinh. Bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên hoặc tên người dùng mà bạn gửi liên quan đến nội dung của bạn. Bạn không thể hủy bỏ, bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền đạo đức đối với nội dung của bạn đối với chúng tôi, bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào và người dùng của chúng tôi và người dùng của họ.

Quyền sở hữu nội dung

Giữa bạn và Sportsprediction, bạn sở hữu nội dung của bạn. Chúng tôi sở hữu nội dung Sportsprediction, bao gồm, trong số những người khác, giao diện trực quan, tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, biên dịch, bao gồm (nhưng không giới hạn) cơ sở dữ liệu của chúng tôi về nội dung người dùng và nội dung ứng dụng di động và trang web khác Tổng số xếp hạng đánh giá Tipster, và tất cả các yếu tố và thành phần khác của trang web và ứng dụng di động, không bao gồm nội dung người dùng và nội dung bên thứ ba. Chúng tôi cũng sở hữu bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại và các quyền trí tuệ và quyền sở hữu khác ("Quyền IP"), liên quan đến nội dung Sportsprediction, Trang web và ứng dụng di động. Điều này có nghĩa là bạn không thể sửa đổi, sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc thích ứng, hiển thị công khai hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác nội dung Sportsprediction, toàn bộ hoặc một phần, ngoại trừ được chúng tôi ủy quyền rõ ràng.

Loại bỏ nội dung

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và không có thông báo trước, để xóa, chặn hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào bị phản đối, vi phạm các điều khoản hoặc có hại cho các dịch vụ hoặc Người dùng của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi.

7. Hạn chế

Không giới hạn tính tổng quát của các Điều khoản này, trong việc sử dụng Dịch vụ, bạn đặc biệt đồng ý không đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả đánh giá) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, theo quyết định riêng của chúng tôi:

 • Vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền của công khai, hoặc bất kỳ prop trí tuệ khác ........ quyền hoặc quyền sở hữu;

 • Vi phạm những điều khoản đó;

 • Vi phạm bất kỳ luật hiện hành;

 • Đe dọa, gây hại, quấy rối người khác hoặc thúc đẩy sự phân biệt đối xử;

 • Thúc đẩy doanh nghiệp hoặc liên doanh hoặc sự kiện thương mại khác, hoặc sử dụng trang web và/hoặc ứng dụng di động cho mục đích thương mại;

 • Tham gia vào việc spam từ khóa, hoặc các cố gắng thao tác với kết quả tìm kiếm của ứng dụng và ứng dụng di động;

 • Lấy thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên, hoặc đệ trình hoặc truyền nội dung khiêu dâm.

Ngoài ra, người dùng đồng ý không:

 • Sửa đổi, thích nghi, phù hợp, tái tạo, phân phối, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, bán, giao dịch hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác trang web và thiết bị di động ........ Ứng dụng hoặc nội dung của nó.

 • <>

  > Sử dụng bất kỳ robot, nhện, trang web hoặc ứng dụng di động tìm kiếm/truy xuất ứng dụng trong trang web hoặc ứng dụng di động;

 • Thực hiện các nỗ lực để đảo ngược kỹ sư bất kỳ phần nào của trang web hoặc ứng dụng di động;

 • Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo quyền IP nào xuất hiện trên bất kỳ phần nào của trang web hoặc ứng dụng di động hoặc trên bất kỳ tài liệu nào được in hoặc sao chép từ trang web hoặc ........ Ứng dụng di động;

 • Ghi lại, quy trình hoặc thông tin của tôi về người dùng và khách hàng khác;

 • Cố gắng truy cập trái phép vào trang web hoặc ứng dụng di động, tài khoản người dùng, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với trang web hoặc thiết bị di động ........ Ứng dụng, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;

 • Sử dụng trang web, ứng dụng di động hoặc bất kỳ nội dung nào để truyền bất kỳ virus máy tính, giun, ngựa Trojan hoặc các vật phẩm khác có thể có tính chất phá hoại (gọi chung là "virus").

Khi một hành động cụ thể không được đề cập rõ ràng trong điều khoản này, nhưng là một vi phạm nghệ thuật rõ ràng. 7, điều khoản nên được giải thích rộng rãi, có lợi cho Sportsprediction, và hành động này nên được xem xét như thể nó được đưa vào điều khoản này.

8. Mối quan hệ với các hướng dẫn và chính sách khác

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn luôn có thể truy xuất phiên bản hiện tại của nó tại [[]]. Cụ thể, các quy định bảo vệ dữ liệu này quản lý và giải thích mức độ mà dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, xử lý, có thể được nhìn thấy bởi những người dùng khác và những tùy chọn bạn có để kiểm soát tiết lộ của nó cho người dùng và bên thứ ba khác. Xin hãy xem xét cẩn thận chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

9. Trang web và nội dung của bên thứ ba

Các dịch vụ có thể chứa hoặc bạn có thể được gửi qua trang web hoặc ứng dụng di động đến, liên kết đến các trang web khác (trang web của bên thứ ba , thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung bên thứ ba khác. Các trang web của bên thứ ba như vậy và nội dung bên thứ ba không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra độ chính xác, sự phù hợp, an toàn hoặc đầy đủ của Sportsprediction và Sportsprediction không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua trang web hoặc ứng dụng di động hoặc bất kỳ nội dung bên thứ ba nào được đăng trên Có sẵn thông qua hoặc cài đặt từ trang web hoặc ứng dụng di động. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc nội dung của bên thứ ba của các trang web của bên thứ ba đó. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba chỉ có nguy cơ của riêng bạn.

10. Quảng cáo

Các dịch vụ có thể được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo và có thể hiển thị quảng cáo và chương trình khuyến mãi.

Các bộ phận của trang web hoặc ứng dụng di động có thể chứa thông tin quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu khác được gửi đến Sportsprediction của các bên thứ ba. Trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được gửi để đưa vào trang web hoặc ứng dụng di động tuân thủ luật pháp quốc tế và quốc gia hiện hành là trong Đảng cung cấp thông tin/tài liệu. Thư từ hoặc giao dịch kinh doanh của bạn, cũng như sự tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo không phải Bảo hành hoặc đại diện liên quan đến các giao dịch đó, sẽ chỉ là giữa bạn và nhà quảng cáo đó. Sportsprediction sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, không chính xác trong tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bất kỳ loại nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy hoặc là kết quả của sự hiện diện của các nhà quảng cáo khác trên trang web hoặc ứng dụng di động .

11. Phản hồi của người dùng. Đề xuất và cải tiến

Bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, tài liệu hoặc đề xuất nào ("Phản hồi"), bạn đồng ý rằng (i) phản hồi của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền của bên thứ ba, (ii) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật, thể hiện hoặc thể hiện ngụ ý, liên quan đến phản hồi, (iii) chúng ta có thể có một cái gì đó tương tự như phản hồi đã được xem xét hoặc phát triển, và (iv) bạn cấp cho chúng tôi một quyền không thể hủy bỏ, không độc quyền, không có quyền lực, sửa đổi , Chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và đánh dấu vào phản hồi, và bạn không thể hủy bỏ, chống lại Sportsprediction và người dùng của nó, bất kỳ khiếu nại và xác nhận nào về bất kỳ quyền đạo đức nào có trong phản hồi đó.

12. Bồi thường

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu và tài khoản người dùng của bạn, cũng như tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản người dùng của bạn.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi, người cấp phép, người cấp phép, nhà phân phối, đại lý, đại diện và người dùng được ủy quyền khác của chúng tôi, và mỗi nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp đã nói ở trên, và tất cả các thực thể đã nói ở trên 'Giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, đại diện của tương ứng và chuyển nhượng vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, nợ và chi phí được đề cập đến liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản hoặc khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, ứng dụng di động và/hoặc tài khoản người dùng của bạn. Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc bảo vệ bất kỳ yêu cầu nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, để sử dụng tư vấn riêng biệt và đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào khác có thể được bạn bồi thường. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy.

13. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các dịch vụ, có thể truy cập trên hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng di động được cung cấp "như là" và "như có sẵn". Trong phạm vi tối đa, được cho phép bởi luật hiện hành, cơ quan tiếp thị Nick Metrics SDN BHD từ chối tất cả các bảo hành, được thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực tế rằng: (i) các dịch vụ, có thể truy cập trên hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng di động có thể Được giao dịch hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể, (ii) các dịch vụ, có thể truy cập trên hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng di động sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn và lỗi, (iii) khiếm khuyết sẽ được khắc phục, (iv) không có lỗi, virus, trojan Ngựa hoặc tương tự, có thể được truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ, theo hành động của bên thứ ba, (v) các phương thức bảo mật được sử dụng sẽ đủ để bảo vệ dịch vụ và người dùng của chúng và (vi) liên quan đến Tính chính xác, độ chính xác hoặc độ tin cậy, sẽ không mất dữ liệu, nội dung hoặc thông tin.

Tải xuống hoặc lấy tài liệu khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Bạn sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị khác của bạn hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh do sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ dự báo nào của chúng tôi. Sportsprediction sẽ không phải là một bên hoặc bằng bất kỳ cách nào chịu trách nhiệm theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba liên quan đến các dịch vụ Sportsprediction. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các giao tiếp và tương tác của bạn với những người dùng dịch vụ khác và với những người khác mà bạn giao tiếp hoặc tương tác do bạn sử dụng Dịch vụ. Giao tiếp với Sportsprediction, dù bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến, kết quả của việc sử dụng các dịch vụ sẽ không tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ ràng trong các điều khoản. Trừ khi bạn được ủy quyền rõ ràng để làm như vậy bằng văn bản, bạn đồng ý rằng khi sử dụng dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại hoặc logo nào của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách có khả năng gây nhầm lẫn về chủ sở hữu của Nhãn hiệu, tên hoặc logo.

Sportsprediction không có lời hứa nào đối với bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như bất kỳ nhà quảng cáo nào có thể được nhìn thấy trên trang web hoặc ứng dụng di động hoặc người dùng dịch vụ khác. Sportsprediction không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ hành động hoặc thiếu sót của họ, bao gồm, ví dụ, nếu người dùng hoặc doanh nghiệp khác lạm dụng nội dung, danh tính hoặc thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn có trải nghiệm tiêu cực với các dịch vụ của chúng tôi hoặc Bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác được quảng bá hoặc đặc trưng trên trang web hoặc ứng dụng di động.

Việc mua và sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được cung cấp bởi các bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng di động được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Trách nhiệm tổng hợp tối đa của Sportsprediction đối với bạn đối với các khoản lỗ hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu liên quan đến các dịch vụ được giới hạn ở số tiền tự trả thực tế mà bạn trả cho Sportsprediction.

Sportspredictictic từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ (i) thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc hậu quả, (ii) mất lợi nhuận và gây thiệt hại, (iii) gián đoạn kinh doanh, (iv) tổn hại danh tiếng, hoặc (v) mất thông tin hoặc DỮ LIỆU.

14. Chính sách tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố

Bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả thông tin được cung cấp cho chúng tôi bởi bạn sẽ được coi là đúng và chính xác.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng do các quy định tài chính chống rửa tiền và/hoặc chống khủng bố theo khoản tài trợ chống khủng bố, chống khủng bố và số tiền thu được của Đạo luật hoạt động bất hợp pháp năm 2001 tại Malaysia (AM AMLA), bạn sẽ kịp thời cung cấp Tài liệu nhận dạng thêm cho chúng tôi được coi là cần thiết và phù hợp cho mục đích xác minh danh tính và nguồn vốn của bạn được sử dụng để mua các mẹo trên trang web và/hoặc ứng dụng di động theo bất kỳ quy định tài chính chống khủng bố và/hoặc chống khủng bố nào AMLA hoặc bất kỳ khu vực tài phán hiện hành nào hoặc để đáp ứng các yêu cầu thông tin liên quan đến danh tính của bất kỳ người bán và/hoặc người mua nào từ bất kỳ cơ quan chính phủ nào, tổ chức tự điều chỉnh hoặc tổ chức tài chính liên quan đến việc rửa tiền chống khủng bố và/hoặc chống khủng bố của mình thủ tục, và bạn đồng ý cập nhật thông tin đó khi cần thiết.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không phải là cá cược trực tuyến, chơi game và/hoặc nhà thông thường đánh bạc theo bất kỳ luật pháp liên quan nào ở Malaysia và trang web hoặc ứng dụng di động phục vụ để cung cấp dịch vụ cho người mua các mẹo được cung cấp bởi tipsters. Bằng cách thừa nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn đồng ý không tải lên, cung cấp và/hoặc quảng cáo bất kỳ trang web cá cược và/hoặc liên kết nào trên nền tảng trực tuyến này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chỉ chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật và quy định tài chính chống rửa tiền và/hoặc chống khủng bố nào trong phạm vi quyền hạn hiện hành của bạn và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và chống lại mọi hành động, phù hợp, thua lỗ trực tiếp , thiệt hại, khiếu nại, chi phí, chi phí, nợ phải trả, thủ tục tố tụng và/hoặc yêu cầu mà chúng tôi có thể phải chịu do vi phạm các điều khoản và điều kiện này của bạn.

Để đảm bảo rằng có một dấu vết kiểm toán để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra tài chính nào của bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào, chính sách và thủ tục lưu trữ hồ sơ của chúng tôi sẽ bao gồm các hồ sơ trong các lĩnh vực sau:

 • Hồ sơ trên tất cả người dùng và tài khoản người dùng bao gồm nhưng không giới hạn trong thông tin nhận dạng và xác minh;
 • Hồ sơ về tất cả các giao dịch thông qua trang web và ứng dụng di động;
 • Báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ và báo cáo hoạt động giữa người mua và người mua.

Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà bạn cho phép chúng tôi thực hiện bất kỳ kiểm tra xác minh nào mà chúng tôi có thể yêu cầu hoặc có thể được yêu cầu bởi các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan quản lý) để xác nhận thông tin xác minh và nhận dạng của bạn (Hồi Séc séc). Trong quá trình kiểm tra và/hoặc bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, chúng tôi có thể hạn chế bạn rút tiền từ tài khoản của bạn.

Dữ liệu và tài liệu nhận dạng tiêu chuẩn được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:-

 • Họ và tên;
 • ngày sinh;
 • quyền công dân;
 • địa chỉ;
 • mã số;
 • bản sao thẻ nhận dạng và/hoặc hộ chiếu;
 • Bản sao thẻ ngân hàng được sử dụng cho bất kỳ giao dịch.

Nếu bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp là không đúng sự thật, không chính xác, gây hiểu lầm, không phù hợp với thông tin nhận dạng của bạn hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền chấm dứt và/hoặc chặn tài khoản người dùng của bạn ngay lập tức và/hoặc ngăn bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngoài ra cho bất kỳ hành động nào khác có thể được yêu cầu bởi pháp luật. ]

Về mặt bảo vệ dữ liệu, tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản người dùng và giao dịch thanh toán được lưu trữ, mã hóa và quản lý bởi các nhân viên của PayPal và Merchant pháp luật.

15. Giải quyết tranh chấp

Bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tranh chấp và khiếu nại, phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản này, Trang web, ứng dụng di động và Dịch vụ sẽ được giải quyết riêng lẻ, mà không cần phải dùng đến bất kỳ hình thức hành động nào.

Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phán đoán và giải thưởng sẽ được giới hạn ở mức lớn hơn: số tiền tự trả thực tế mà bạn trả cho Sportsprediction để truy cập trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ, nhưng không có phí luật sư nào; Và trong mọi trường hợp, bạn sẽ được phép nhận giải thưởng và mỗi người dùng đều từ bỏ tất cả các quyền để yêu cầu các thiệt hại trừng phạt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác ngoài chi phí tự trả thực tế khi sử dụng các dịch vụ của Sportsprediction.

Thỏa thuận này và tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến nó được điều chỉnh bởi luật pháp Malaysia. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được xét xử và xác định bởi Tòa án Malaysia có thẩm quyền.

16. Khả năng nghiêm trọng

Nếu bất kỳ Điều khoản sử dụng nào được tìm thấy bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì các điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị loại khỏi các điều khoản còn lại và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

17. Chấm dứt

 • Bạn có thể chấm dứt các điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đóng tài khoản người dùng của mình, ngừng sử dụng trang web và ứng dụng di động hoặc cung cấp cho Sportsprediction một thông báo chấm dứt.

 • Chúng tôi có thể đóng tài khoản người dùng của bạn, đình chỉ khả năng sử dụng một số phần nhất định của trang web hoặc ứng dụng di động và/hoặc cấm bạn hoàn toàn sử dụng

 • Dịch vụ cho bất kỳ hoặc không có lý do và không có thông báo hoặc trách nhiệm của bất kỳ loại nào. Bất kỳ hành động nào như vậy có thể ngăn bạn truy cập tài khoản người dùng, trang web, ứng dụng di động

 • Nội dung, nội dung thể thao của bạn và/hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

 • Trong trường hợp bất kỳ chấm dứt các Điều khoản này, cho dù bạn hay chúng tôi, Phần 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 và 16 sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, bao gồm cả quyền sử dụng nội dung của chúng tôi như chi tiết trong các quy định của Phần 6.

18. Điều khoản chung

 • Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc ngừng trang web và/hoặc ứng dụng di động theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.

 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi đối với các điều khoản, qua email hoặc thông qua trang web và/hoặc ứng dụng di động.

 • Trừ khi có quy định khác trong phần 9 ở trên, không có gì trong các điều khoản đó được dự định, cũng không được coi là để trao quyền hoặc biện pháp khắc phục cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Các điều khoản chứa toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Sportsprediction về việc sử dụng trang web và ứng dụng di động.

 • Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản được tìm thấy là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, thì chỉ có điều khoản đó sẽ được sửa đổi để phản ánh ý định của các bên hoặc bị loại bỏ để các điều khoản sẽ duy trì toàn bộ lực lượng và hiệu lực.

 • Các tiêu đề phần trong các điều khoản chỉ để thuận tiện và không có hiệu lực hợp pháp hoặc hợp đồng.

19. Liên hệ

Để giải quyết một câu hỏi, để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web, ứng dụng di động hoặc Dịch vụ Sportsprediction hoặc để nhận thêm thông tin về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Sportsprediction bằng một trong các phương thức sau:

Địa chỉ: Tháp A cấp 1-05 Suite Business Suite Avenue 3 Bangsar South số 7 Jalan Kerinchi 59200 Kuala Lumpur Malaysia.
E-mail: support@sportsprediction.asia


THAM GIA CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI
Tipster mới nhất
David Prutton Tipsters cao cấp
 • Giành chiến thắng 275
 • Đẩy 8
 • thất bại 69
3525,50 lợi nhuận
Paul Tipsters cao cấp
 • Giành chiến thắng 148
 • Đẩy 2
 • thất bại 28
1409.00 lợi nhuận
Benjamin Sokolov Tipsters cao cấp
 • Giành chiến thắng 105
 • Đẩy 2
 • thất bại 66
668.00 lợi nhuận
Các bài viết cá cược