Tipsters Gói biểu diễn hàng đầu
Tuần này Tipsters Bundle Bundle Từ ngày 21 tháng 9 năm 2022 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022
 • Giành chiến thắng 9
 • Đẩy 0
 • thất bại 2
 • 11 Đặt cược
 • 81,82% tỉ lệ chiến thắng
 • +110.00 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 12
 • Đẩy 0
 • thất bại 2
 • 14 Đặt cược
 • 85,71% tỉ lệ chiến thắng
 • +109,50 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 10
 • Đẩy 0
 • thất bại 3
 • 13 Đặt cược
 • 76,92% tỉ lệ chiến thắng
 • +106.50 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 12
 • Đẩy 0
 • thất bại 2
 • 14 Đặt cược
 • 85,71% tỉ lệ chiến thắng
 • +100.00 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 13
 • Đẩy 0
 • thất bại 1
 • 14 Đặt cược
 • 92,86% tỉ lệ chiến thắng
 • +92.00 lợi nhuận

Tipster Bundle Top tháng này trong tháng này Từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022
 • Giành chiến thắng 42
 • Đẩy 1
 • thất bại 9
 • 52 Đặt cược
 • 82,35% tỉ lệ chiến thắng
 • +654,50 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 41
 • Đẩy 0
 • thất bại 8
 • 49 Đặt cược
 • 83,67% tỉ lệ chiến thắng
 • +474,00 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 45
 • Đẩy 0
 • thất bại 9
 • 54 Đặt cược
 • 83,33% tỉ lệ chiến thắng
 • +404,50 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 43
 • Đẩy 0
 • thất bại 11
 • 54 Đặt cược
 • 79,63% tỉ lệ chiến thắng
 • +390.00 lợi nhuận
 • Giành chiến thắng 47
 • Đẩy 0
 • thất bại 7
 • 54 Đặt cược
 • 87,04% tỉ lệ chiến thắng
 • +335,50 lợi nhuận

Gói Tipsters bảng xếp hạng

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho đến ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tipster Không. Lời khuyên tỷ lệ cược lượt truy cập thắng lợi đẩy Thất bại lợi nhuận ROI
Fredric Jonasson 11 2.37 81,82% 9 0 2 +110.00 100,00% Xem lí lịch
Leon Fyodorov 14 2.13 85,71% 12 0 2 +109,50 78,21% Xem lí lịch
Toby Faulkner 13 2,49 76,92% 10 0 3 +106.50 81,92% Xem lí lịch
Andrew Volkov 14 2.07 85,71% 12 0 2 +100.00 71,43% Xem lí lịch
Matteus H ?? Kansson 14 1,99 92,86% 13 0 1 +92.00 65,71% Xem lí lịch
Edin Johnsson 13 2.02 84,62% 11 0 2 +89,00 68,46% Xem lí lịch
Lee Cheng 12 2.02 91,67% 11 0 1 +88.00 73,33% Xem lí lịch
Fons Weernink 11 2.32 72,73% số 8 0 3 +83.00 75,45% Xem lí lịch
Gjorgji endliher 12 1.94 91,67% 11 0 1 +80,50 67,08% Xem lí lịch
John Odom 12 3.02 81,82% 9 1 2 +76,00 63,33% Xem lí lịch
Antonio Trentini 13 2.18 69,23% 9 0 4 +68.00 52,31% Xem lí lịch
Mike M. Henderson 6 2.08 100,00% 6 0 0 +65,00 108,33% Xem lí lịch
Adam Kok Jin Fai 6 2.02 100,00% 6 0 0 +56,50 94,17% Xem lí lịch
James Abernathy 7 2,00 85,71% 6 0 1 +50.00 71,43% Xem lí lịch
Tomi Palolahti 7 2.03 85,71% 6 0 1 +47,50 67,86% Xem lí lịch
Malthe Christoffersen 14 2,42 64,29% 9 0 5 +46.00 32,86% Xem lí lịch
Mile Debeljak 7 2.01 85,71% 6 0 1 +45,50 65,00% Xem lí lịch
Joshua Whaley 7 2,59 71,43% 5 0 2 +45,00 64,29% Xem lí lịch
Pavel Holba 14 1.94 71,43% 10 0 4 +39,00 27,86% Xem lí lịch
Julian Mishin 7 2,00 71,43% 5 0 2 +32.00 45,71% Xem lí lịch
Justin Knopwood 7 2.01 71,43% 5 0 2 +32.00 45,71% Xem lí lịch
Luc Verwoerd 7 2.06 71,43% 5 0 2 +30.50 43,57% Xem lí lịch
Tom ???? Pluha ?? 6 2.03 66,67% 4 0 2 +22,00 36,67% Xem lí lịch
Anthony Howe 6 2.43 66,67% 4 0 2 +20.00 33,33% Xem lí lịch
Prisco manna 5 1.90 80,00% 4 0 1 +17.00 34,00% Xem lí lịch
Emilio Goetz 6 2.63 50,00% 3 0 3 +9,00 15,00% Xem lí lịch

THAM GIA CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI
Tipster mới nhất
David Prutton Tipsters cao cấp
 • Giành chiến thắng 275
 • Đẩy 8
 • thất bại 69
3525,50 lợi nhuận
Paul Tipsters cao cấp
 • Giành chiến thắng 148
 • Đẩy 2
 • thất bại 28
1409.00 lợi nhuận
Benjamin Sokolov Tipsters cao cấp
 • Giành chiến thắng 105
 • Đẩy 2
 • thất bại 66
668.00 lợi nhuận
Các bài viết cá cược