Bảng xếp hạng Junior Tipsters

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho đến khi Ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tipster Không. Lời khuyên tỷ lệ cược lượt truy cập thắng lợi đẩy Thất bại lợi nhuận ROI
Nuguse Ermias 10 1,72 100,00% 9 1 0 +61,50 61,50% Xem thêm
Alrik Lau 5 1,72 80,00% 4 0 1 +19,00 38,00% Xem thêm
Massawa Michael 9 1.71 66,67% 6 0 3 +10.50 11,67% Xem thêm
Józef Adamski 4 1.70 66,67% 2 1 1 +4,00 10,00% Xem thêm
Sondre Fiske 10 1.74 50,00% 4 2 4 0,00 0,00% Xem thêm
Fahim Grooters 6 1.73 33,33% 2 0 4 -33.00 -55.00% Xem thêm

Bảng xếp hạng cao cấp

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho đến khi Ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tipster Không. Lời khuyên tỷ lệ cược lượt truy cập thắng lợi đẩy Thất bại lợi nhuận ROI
Aman Bisrat 14 2.18 78,57% 11 0 3 +106.00 75,71% Xem thêm
Marvin L. Hartzog 21 2.21 66,67% 14 0 7 +105.00 50,00% Xem thêm
Yonatan Nuguse 14 1,99 92,86% 13 0 1 +103.00 73,57% Xem thêm
Stojan Razbornik 14 2.05 92,31% 12 1 1 +83,50 59,64% Xem thêm
Lubomir Grabowski 12 2.43 66,67% số 8 0 4 +63.00 52,50% Xem thêm
Dirk Eijkenboom 7 1.90 100,00% 7 0 0 +53,50 76,43% Xem thêm
Trpimir Marušić 21 2.51 61,90% 13 0 số 8 +52.00 24,76% Xem thêm

Bảng xếp hạng cao cấp

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho đến khi Ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tipster Không. Lời khuyên tỷ lệ cược lượt truy cập thắng lợi đẩy Thất bại lợi nhuận ROI
Müller Dávid 21 2.14 95,24% 20 0 1 +211.50 100,71% Xem thêm
Audric Bergeron 20 2,44 70,00% 14 0 6 +110.00 55,00% Xem thêm
Øystein Myrvold 10 2.19 100,00% 10 0 0 +109,50 109,50% Xem thêm
Martyn Ostrowski 7 2,44 100,00% 7 0 0 +101.00 144,29% Xem thêm
Tom Lange 11 2.08 100,00% 11 0 0 +92,50 84,09% Xem thêm
Duško Anić 14 1,95 78,57% 11 0 3 +71.00 50,71% Xem thêm
Peter Jussilainen 7 2.03 100,00% 7 0 0 +67.00 95,71% Xem thêm
Joso živković 13 2.05 76,92% 10 0 3 +52,50 40,38% Xem thêm
Walenty Sobczak 12 2,68 66,67% số 8 0 4 +36.00 30,00% Xem thêm
Slaven Šimunović 7 1.90 66,67% 4 1 2 +18.00 25,71% Xem thêm

Gói Tipsters bảng xếp hạng

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 cho đến khi Ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tipster Không. Lời khuyên tỷ lệ cược lượt truy cập thắng lợi đẩy Thất bại lợi nhuận ROI

THAM GIA CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI
Tipster mới nhất
Øystein Myrvold Tipsters cao cấp
  • Giành chiến thắng 131
  • Đẩy 1
  • thất bại 11
1426,50 lợi nhuận
Lubomir Grabowski Tipsters cao cấp
  • Giành chiến thắng 98
  • Đẩy 0
  • thất bại 64
627.00 lợi nhuận
Müller Dávid Tipsters cao cấp
  • Giành chiến thắng 200
  • Đẩy 2
  • thất bại 36
1792,50 lợi nhuận
Các bài viết cá cược